ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ - 8 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 170/23-11-2020
ΑΔΑ 6Θ0ΟΡ1Π-ΘΝΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear