ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΥΛΩΝ (ΜΟΝΩΝ) ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΥΛΩΝ (ΜΟΝΩΝ) ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΥΛΩΝ (ΜΟΝΩΝ) ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35LT, ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΠΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΤΥΛΟ - 6 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 25/10-03-2021
ΑΔΑ ΨΜΜ8ΟΡ1Π-Ζ7Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear