ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, 8 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 75/22-06-2021
ΑΔΑ Ω20ΝΟΡ1Π-Ο7Γ
ΑΔΑΜ 21REQ008793830
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear