ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ STAND ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ STAND ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ STAND ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ - 5 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 26/10-03-2021
ΑΔΑ 90KΠΟΡ1Π-ΓΥΗ
ΑΔΑΜ 21REQ008262671
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear