ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, (3.603 ΛΙΤΡΑ ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ). MEIOΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.
Αριθμός Εντολής 119/17-07-2020
ΑΔΑ ΩΔΕ0ΟΡ1Π-ΘΙΣ
ΑΔΑΜ 20REQ007042081
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear