ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ).
Αριθμός Εντολής 103/15-06-2020
ΑΔΑ ΨΕΜΙΟΡ1Π-1ΙΑ
ΑΔΑΜ 20REQ006861759
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear