ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ) ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ) ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ) ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ :
1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΩΤΡΩΝ (ΤΡΟΧΩΝ), 1 ΤΜΧ.
2. ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 1 ΤΜΧ.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΥΧΙΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ (ΣΕΤ) 1 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 94/19-05-2020
ΑΔΑ 6Ψ1ΛΟΡ1Π-1Ε5
ΑΔΑΜ 20REQ006724292
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear