ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η/Υ (6)ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής Τ26/02-03-2022
ΑΔΑ ΨΓ0ΦΟΡ1Π-ΨΨΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear