ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ” ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ” ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ - 6. 000 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
Αριθμός Εντολής 3/10-02-2022
ΑΔΑ ΨΚ1ΚΟΡ1Π-ΝΜΜ
ΑΔΑΜ 22REQ00018398
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear