ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ), 20 ΤΕΜΑΧΙΑ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 100/09-06-2020
ΑΔΑ ΩΚΖΝΟΡ1Π-ΑΤΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear