ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ - 217 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 168/13-11-2020
ΑΔΑ 69ΓΟΟΡ1Π-2ΚΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear