ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 28ΗΛ/24-05-2021
ΑΔΑ 6ΨΘ6ΟΡ1Π-Κ3Η
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear