Πρόσκληση Προμήθειας Αντιολισθητικών αλυσίδων (ΑΕ 445) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Προμήθειας Αντιολισθητικών αλυσίδων (ΑΕ 445)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθειας Αντιολισθητικών αλυσίδων (ΑΕ 445)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης 79/2022
ΑΔΑ Ω30ΧΟΡ1Π-7ΗΖ
ΑΔΑΜ 22PROC011246055
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear