ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ - 300 ΤΕΜΑΧΙΑ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.

Αριθμός Εντολής 71/28-04-2020
ΑΔΑ 92Ο4ΟΡ1Π-ΒΩ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear