ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ WEINMANN LIFE BASE III – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ WEINMANN LIFE BASE III

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών 8ετούς προληπτικής συντήρησης για πέντε (5) αναπνευστήρες και 2ετούς προληπτικής συντήρησης για έναν (1) τύπου Weinmann Life Base III, όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας.
Αριθμός Εντολής 21/08-03-2021
ΑΔΑ 6ΣΗΥΟΡ1Π-ΣΟΕ
ΑΔΑΜ 21REQ008252150
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear