ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ WEINMANN LIFE BASE III – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ WEINMANN LIFE BASE III

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ WEINMANN LIFE BASE III ΜΕ SERIAL NO. : 13287/23000/10572, 13327/23292/10592, 13303/23329/10639, 13292/23327/10632, 13170/23020/10218 ΚΑΙ 13305/23328/10647 ΚΑΙ 2ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ (1) ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ SERIAL NO. : 13299/23287/10574.
Αριθμός Εντολής 34/29-03-2021
ΑΔΑ 9Φ3ΝΟΡ1Π-Υ2Λ
ΑΔΑΜ 21REQ008351206
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear