ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΜC ΤΥΠΟΥ SMART FORTWO ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΜC ΤΥΠΟΥ SMART FORTWO ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΜC ΤΥΠΟΥ SMART FORTWO ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WME4513341K694062, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
Αριθμός Εντολής 77/23-06-2021
ΑΔΑ Ψ2ΒΧΟΡ1Π-ΣΡΜ
ΑΔΑΜ 21REQ008798418
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear