ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FORD MONDEO – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FORD MONDEO

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FORD ΤΥΠΟΥ MONDEO, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : WFODXXGBBD8C41472, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
Αριθμός Εντολής 143/03-09-2020
ΑΔΑ ΩΞ7ΑΟΡ1Π-ΧΣΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear