ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (ΚΗΗ 7223) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (ΚΗΗ 7223) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (ΚΗΗ 7223) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ42/31-03-2022
ΑΔΑ ΩΣΑ7ΟΡ1Π-Ι5Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear