ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CPAP ΝΕΟΓΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΙΜ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER STEFAN F- 120, ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CPAP ΝΕΟΓΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΙΜ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER STEFAN F- 120, ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CPAP ΝΕΟΓΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΙΜ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER STEFAN F- 120 ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ TI-500, ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΤΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 117/20-10-2021
ΑΔΑ 6ΓΖΒΟΡ1Π-6ΩΒ
ΑΔΑΜ 21REQ009381922
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear