ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER TI-500 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER TI-500

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER TI-500 :
1. ΜΑΝΙΚΙ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΙ 500 DRAGER, 100 ΤΜΧ.
2. ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΙ 500 DRAGER, 100 ΤΜΧ.
3. ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΙ 500 DRAGER, 20 ΤΜΧ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
Αριθμός Εντολής 78/30-04-2020
ΑΔΑ 6Σ7ΕΟΡ1Π-ΝΤ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear