ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕΤ C-PAP ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕΤ C-PAP ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕΤ C-PAP ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER STEFAN F-120 ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ TI-500. 70 ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΣΕΤ (ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ).
ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Αριθμός Εντολής 104/15-06-2020
ΑΔΑ ΩΡΙΠΟΡ1Π-5ΙΘ
ΑΔΑΜ 20REQ006864453
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear