ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΟΡΕΣ – ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΟΡΕΣ – ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΟΡΕΣ - ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝ
Αριθμός Εντολής Τ81/07-09-2022/09-09-2022
ΑΔΑ ΨΧ59ΟΡΠ-ΞΦΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-09-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear