ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ PEUGEOT,
ΔΩΡΕΑΣ ΙΣΝ. - ΔΙΑΤΕΙΘΕΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ.


Αριθμός Εντολής 164/11-11-2020
ΑΔΑ ΨΜ3ΛΟΡ1Π-ΠΔΨ
ΑΔΑΜ 20REQ007629556
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear