ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ MONITOR ΤΥΠΟΥ EDAN IM50, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ MONITOR ΤΥΠΟΥ EDAN IM50, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ MONITOR ΤΥΠΟΥ EDAN IM50, 112 ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 65/20-05-2021
ΑΔΑ ΨΩ7ΔΟΡ1Π-5ΒΘ
ΑΔΑΜ 21REQ008636481
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear