ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt ΚΑΙ 2lt ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛ/ΔΑΣ -ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt ΚΑΙ 2lt ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛ/ΔΑΣ -ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt ΚΑΙ 2lt ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛ/ΔΑΣ -ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ.
Αριθμός Εντολής Α04/21-07-2022
ΑΔΑ 6ΛΖ4ΟΡ1Π-ΠΧΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear