ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ADBLUE – ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ADBLUE – ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ADBLUE - ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ
Αριθμός Εντολής 160T/08-12-2020
ΑΔΑ 673ΝΟΡ1Π-ΧΓΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear