ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΝΗΣΙΑ ΤΟΝΕΡ
Αριθμός Εντολής 30Λ/17-11-2020
ΑΔΑ Ω111ΟΡ1Π-Σ9Ν
ΑΔΑΜ 20REQ007717050 2020-11-26
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear