Πρόσκληση Προμήθεια Κοντέινερ (Container) (ΑΕ 412) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Προμήθεια Κοντέινερ (Container) (ΑΕ 412)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Κοντέινερ (Container) (ΑΕ 412)
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης 75/2022
ΑΔΑ 6ΝΥ1ΟΡ1Π-ΞΕΜ
ΑΔΑΜ 22PROC011154955 2022-08-29
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-09-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear