Πρόσκληση σε Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση φιαλών οξυγόνου & πυροσβεστήρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση σε Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση φιαλών οξυγόνου & πυροσβεστήρων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή προσκαλεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Εκποίηση φιαλών οξυγόνου και πυροσβεστήρων
Αριθμός Εντολής 7813/19-09-2017
ΑΔΑ ΨΚΝΟΟΡ1Π-ΙΕΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear