ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ) ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ) ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ) ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 15/24-02-2021
ΑΔΑ Ω392ΟΡ1Π-ΛΟ7
ΑΔΑΜ 21REQ008191373
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear