Πρόσκληση μπαταριών και παρελκόμενων για αυτόματους απινιδωτές τύπου LIFEPAK 1000 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση μπαταριών και παρελκόμενων για αυτόματους απινιδωτές τύπου LIFEPAK 1000

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια μπαταριών και παρελκόμενων για αυτόματους απινιδωτές τύπου LIFEPAK 1000
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-02-2024
Αριθμός Διακήρυξης 3/2024
ΑΔΑ 9ΡΝΚΟΡ1Π-ΖΝ2
ΑΔΑΜ 24PROC014255550 2024-02-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2024 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear