ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ 49/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ 49/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Ανταλλακτικά για την επισκευή του φωτοαντιγραφικού CANON IR:
1. Cleaner fixing web, Τεμ: 1
2. Thermistor unit, main, Τεμ: 1
Αριθμός Εντολής 49/19-04-2022
ΑΔΑ Ψ5ΚΒΟΡ1Π-ΟΛ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear