ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ103/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ103/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή • Ανταλλακτικά κωδ. 8412192 Horn cpl, τεμ. 2
• Εργασία για την επισκευή αναπνευστήρων τύπου DRAEGER OXYLOG 2000 με s/n ARLE -0048, ARLB-0066
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-06-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ103/2021
ΑΔΑ 6163ΟΡ1Π-Κ03
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear