ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 78/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 78/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΟΝΤΡΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:7H3827794E (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ), ΤΕΜ. 3
2. ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΛΙΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:7H0407183 (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ), ΤΕΜ. 15
3. ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΛΙΔΙΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:7H0407182A (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ), ΤΕΜ. 20
4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:7H525130F (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ), ΤΕΜ. 1
5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:02W598549A (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ), ΤΕΜ. 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης Η.Α 78/2021
ΑΔΑ 9ΗΩΑΟΡ1Π-3ΨΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-05-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear