ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α. 46/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α. 46/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΣΚΩΡΙΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΒΟΥΤΑ). ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 25 ΛΙΤΡΩΝ
ΤΕΜ. 10
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-04-2022
Αριθμός Διακήρυξης Η. Α 46/2022
ΑΔΑ ΩΧΔΒΟΡ1Π-ΟΝΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear