ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α. 150 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α. 150

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ PEUGEOT BOXER DIESEL ΑΕ 422 (ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

Αριθμός Εντολής ΗΑ 150/12-08-2022
ΑΔΑ 6ΧΣΜΟΡ1Π-ΔΜ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear