ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 147/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 147/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (ΔΕΞΙΑ) ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΑΡΚΑΣ EVA SPENCER ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:RISK 011E, ΤΕΜ. 5
2. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ) ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΑΡΚΑΣ EVA SPENCER ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:RISK 012E, ΤΕΜ. 5
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-09-2021
Αριθμός Διακήρυξης Η.Α 147/2021
ΑΔΑ 9ΣΣ6ΟΡ1Π-ΨΥ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear