ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α. 134 (ΑΕ 388) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α. 134 (ΑΕ 388)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ SMART ΑΕ 388
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-07-2022
Αριθμός Διακήρυξης Η.Α. 134/2022
ΑΔΑ ΨΣΝΓΟΡ1Π-Ξ4Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear