ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΦΑΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ P.V.C – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΦΑΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ P.V.C

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΦΑΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ P.V.C
Αριθμός Εντολής 85/29-07-2021
ΑΔΑ ΨΑΩΘΟΡ1Π-1ΤΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2021 - Ωρα 12:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear