ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ¨ΣΚΟΥΠΙΣΤΟΥ¨ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ¨ΣΚΟΥΠΙΣΤΟΥ¨ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ¨ΣΚΟΥΠΙΣΤΟΥ¨ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΡΑΜΠΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΒΙΔΩΝ (ΦΙΑΛΩΝ) ΟΞΥΓΟΝΟΥ (O2). ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ : ΛΕΥΚΟ. Συνολική επιφάνεια: 8m X 2,40m ≈ 20m2
Αριθμός Εντολής 137/15-11-2021
ΑΔΑ 61Ψ3ΟΡ1Π-8Ω0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear