ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚ0Σ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ :
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΟΥ Β ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΚΟΛΩΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Α/Α ΝΟ 1-5, ΤΥΠΟΥ OSCAR TYPE OS/704.380V 4TN, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΟΥ Β ΣΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΤΕΤΡΑΚΟΛΩΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Α/Α ΝΟ 1 ΤΥΠΟΥ WERHER 460 ΟΝΟΜ. ΦΟΡΤΙΟΥ 6TN, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
Αριθμός Εντολής 90/07-08-2019
ΑΔΑ ΩΗΝΜΟΡ1Π-ΩΧΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear