ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ TON ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ TON ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ:
1. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 5 ΤΜΧ.
2. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΥΡΩΝ 0,90 Χ 2,20 M, 9 ΤΜΧ.
3. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,2 ΤΜΧ.
4. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕYTIKVN ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 4 ΤΜΧ.
5. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (45M), 45 Μ
Αριθμός Εντολής 40/03-04-2019
ΑΔΑ ΩΕΕΠΟΡ1Π-ΨΗΠ
ΑΔΑΜ 19REQ004725421
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear