ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ PARKING ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ PARKING ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ PARKING ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
Αριθμός Εντολής 28/11-03-2021
ΑΔΑ 9ΗΑΛΟΡ1Π-Π7Υ
ΑΔΑΜ 21REQ008269801
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear