ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΩΝ Α+Β ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΕΡΟΔΗΓΟΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΩΝ Α+Β ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΕΡΟΔΗΓΟΣ)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΑΡΤΕΣ Α+Β ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΕΡΟΔΗΓΟΣ) - 85 ΤΜΧ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
Αριθμός Εντολής 71/31-05-2019
ΑΔΑ ΩΥΩ7ΟΡ1Π-ΤΛΕ
ΑΔΑΜ 19REQ005036639
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear