ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
Αριθμός Εντολής 69/27-04-2020
ΑΔΑ ΨΜ3ΧΟΡ1Π-ΠΛΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear