ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 09134200-9. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Αριθμός Εντολής 149/09-09-2020
ΑΔΑ Ψ66ΤΟΡ1Π-Ρ6Θ
ΑΔΑΜ 20REQ007284419
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear