ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 09134200-9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2.800 LT ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 5.900 LT,
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 67/30-05-2019
ΑΔΑ Ω4ΝΨΟΡ1Π-ΦΣΦ
ΑΔΑΜ 19REQ005028944
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear