ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 09134200-9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 10.100 LT ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 7.500 LT,
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 68/30-05-2019
ΑΔΑ ΩΠ78ΟΡ1Π-ΞΘΧ
ΑΔΑΜ 19REQ005029135
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear