ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 09134200-9. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Αριθμός Εντολής 150/09-09-2020
ΑΔΑ 6ΒΓΙΟΡ1Π-ΩΙΗ
ΑΔΑΜ 20REQ007284554
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear